PERSBERICHT 3 OKTOBER 2014


PSYCHOLOGE  INSPIREERT VITALE OUDERS
- Beursvloer-match gerealiseerd in de Week van de Opvoeding

Op de Delftse Beursvloer in april dit jaar ontmoetten psychologe Haley Lancaster en Annemarie Laan van het Mama Café Delft elkaar en maakten zij een match. Op woensdag ochtend 8 oktober zal deze match tijdens de Week van de Opvoeding gerealiseerd gaan worden. Tijdens de speelochtend van het Mama Café Delft verzorgt Haley Lancaster een inspiratiesessie rondom veerkracht voor jonge ouders. De speelochtend vindt plaats bij Plukkebol kinderopvang aan de Raamstraat van 09.30 tot 11.30 uur.

Week van de Opvoeding
Net als in de Week van de Opvoeding (6-12 oktober) heeft het Mama Cafés Delft als doel om ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen tussen ouders en kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar te stimuleren. Het Mama Café Delft is een plek waar je kan ontmoeten, de kinderen samen kunnen spelen en ouders ook gewoon even kunnen ontspannen. Dit jaar is het thema van de Week van de Opvoeding 2014: ‘Ik tel tot tien’. De workshop van Haley Lancaster heet dan ook "Ik tel tot tien... dingen waardoor ik mij vitaal voel".

Inspiratiesessie
In de inspiratiesessie ontvangen ouders handvaten om hun veerkracht te versterken en zich vitaal te voelen. Een gezinsleven met kinderen, vooral jonge kinderen, is druk en vermoeiend. Meestal kunnen jonge ouders hier goed mee omgaan. Soms ervaar je echter wel eens een dip in je energie, gaat alles je wat moeilijker af of raak je sneller geïrriteerd. Haley bespreekt met ouders wat het verschil is tussen de vitale en de wat lastigere dagen en hoe ouders hier zelf invloed op kunnen hebben.  
Haley Lancaster & Annemarie Laan op De Beursvloer 2014 na het maken van de match
(Bron foto: Website Delftse Uitdaging