Gastouderopvang

Afgelopen woensdag 15 april was Arja van der Pot van Gastouderbureau ViaViela Delft als gastvrouw aanwezig bij het Mama Café op de locatie Taste!. Op deze ochtend hoorde ik een aantal vragen over gastouderopvang voorbij komen. Momenteel is gastouderopvang veel in het nieuws vanwege de frauderende gastouderbureaus in Den Haag. Het is jammer dat deze bureaus die puur zijn opgezet om kinderopvangtoeslag te ontvangen voor een slechte naam zorgen in de gastouderopvang. Voor mijn gevoel zorgen dit soort verhalen er voor dat ouders terughoudend zijn in het kiezen voor deze vorm van opvang. Wat ik enigszins kan begrijpen, maar helemaal niet nodig is. Zelf heb ik jarenlange ervaring in de kinderopvang, in eerste instantie als uitzendkracht, daarna vaste groep en vervolgens als pedagoog. Toen ik echter zelf moeder werd heb ik er bewust voor gekozen om onze dochter bij een gastouder onder te brengen. Nu ik zelf twee kinderen heb, ben ik beschikbaar als gastouder. Dan hoef ik niet overdag te zorgen voor de kinderen van een ander, terwijl een ander voor mijn kinderen zorgt. Als gastouder, en ook op de Mama Café ochtend, kreeg ik een aantal vragen. Het leek me daarom handig om dit keer een overzichtje te maken van de meest gestelde vragen. 

Hoeveel kinderen worden er opgevangen? 

In de kinderopvang wet staan er maximale aantallen genoemd. Zo mag je per dag maximaal 2 baby’s tot 1 jaar, of vier kinderen tot en met 2 jaar opvangen, 5 tot en met 4 jaar en 6 tot en met 12 jaar. Hierbij tellen eigen kinderen ook mee. Als gastouder kan je er echter voor kiezen om met kinderen samen te werken, zodat je kan garanderen dat je als gastouder ook de nodige aandacht hebt voor ieder individueel kind. Juist iets wat bij de gastouderopvang meer kan dan in de kinderopvang, waar er ook kindvolgsystemen, beleidsplannen, huishoudelijke klusjes en meer taken zijn voor de pedagogisch medewerkster dan de zorg voor de kinderen.


Waar vindt de opvang plaats?

Er zijn twee soorten gastouderopvang; opvang bij de gastouder thuis en opvang bij het gezin thuis. Vaak wordt de gastouder dan een nanny genoemd. Aangezien er dan minder kinderen opgevangen worden kan het zijn dat deze uurtarieven hoger liggen.


Hoe zit het met ziekte / vakanties? 

Als de kinderen ziek zijn meld je dit zo snel mogelijk, net zoals bij een kinderdagverblijf worden op deze dag de contracturen gewoon uitbetaald. De opvang is tenslotte gewoon geopend. Afhankelijk van het aantal kinderen kan er wat flexibeler omgegaan worden met ziekte, een kind met 38 graden koorts dat wat extra vocht nodig heeft en wat meer slaapt maar wel gewoon speelt en vrolijk is, kan vaak gewoon komen omdat de gastouder minder kinderen heeft. Als de gastouder ziek is, is het een ander verhaal. In principe heeft iedere gastouder een achterwacht voor noodsituaties. Dit kan een collega gastouder zijn, of op een andere manier geregeld worden. Bij een korte ziekte kan er in overleg met de ouders afgesproken worden dat zij tijdelijk vrij nemen / opa of oma vragen. Bij langdurige ziekte of zwangerschap kan vaak via het gastouderbureau een andere gediplomeerde gastouder de opvang tijdelijk overnemen. Vakanties worden aan het begin van het jaar of in overleg vastgesteld. De ene gastouder geeft zelf aan wat de weken zijn, bij een ander ben je vrij dit zelf in te delen. Tijdens vakanties betaal je in principe niet door. Tenzij er met de gastouder anders is afgesproken.


Wat kost gastouderopvang? 

De bedragen voor gastouderopvang verschillen; iedere gastouder kan zijn eigen tarieven bepalen. Vaak is dit een bedrag tussen de 5 en 7 euro per uur. Afhankelijk van dit bedrag komen er eventueel extra kosten bij voor biologische voeding of wordt je gevraagd luiers en melkvoeding / potjes voor baby’s zelf mee te geven. Je betaald ook een bijdrage voor het gastouderbureau; dit kan zijn een vast bedrag per maand of een tarief extra per uur. Bij meerdere kinderen in een gezin wordt er vaak een lager bureautarief gerekend.


Wat doet een Gastouderbureau?

Allereerst is het de taak van het gastouderbureau om de kwaliteit van de gastouders te bewaken en te garanderen, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang: diploma, VOG’s van gastouder en huisgenoten, kinder-EHBO, jaarlijkse Risico Inventarisatie van de woning, jaarlijks voortgangsgesprek (dus minimaal twee huisbezoeken per jaar ipv één). Alleen een gastouder die voldoet aan alle wettelijke eisen kan door het gastouderbureau worden ingeschreven in het LRKP (via gemeente en GGD), waarna ouders recht kunnen hebben op Kinderopvangtoeslag, wanneer zij ook een overeenkomst hebben me het gastouderbureau. 

Ook werkt een goed gastouderbureau aan verdere professionalisering van de gastouders, door bijvoorbeeld organiseren van themabijeenkomsten en workshops, aanbieden VVE-programma, eigen e-learning, ondersteuning in marketing etc. Dit verschilt per gastouderbureau. Door te kiezen voor een goed gastouderbureau, kies je dus voor de garantie een goede, professionele gastouder te krijgen én als ouder goed begeleid te worden! 

Verder zorgt het gastouderbureau meestal voor het bij elkaar brengen van vraagouder en gastouder, zorgt het voor de overeenkomsten, de begeleiding van de opvang, vraagbaak voor gastouders en vraagouders, jaarlijkse evaluatie met vraagouders, informatieverstrekking over alles wat met gastouderopvang te maken heeft, maar ook over zelfstandig ondernemerschap en andere belastingzaken, kinderopvangtoeslag etc. 


Ook zorgt het gastouderbureau voor informatieverstrekking aan de Belastingdienst, contacten met GGD en gemeente etc. Het is hard werken voor een gastouderbureau om te voldoen aan alle wettelijke eisen (zie toetsingskaders GGD voor gastouderbureaus) én ouders en gastouders goed te begeleiden, maar dat resulteert dan in een goed GGD-inspectierapport (jaarlijks) én tevreden ouders en gastouders!


Waarom gastouderopvang? 

Zoals ik al schreef heb ik zelf bewust gekozen voor gastouderopvang, voornamelijk vanwege de kleinschaligheid waarin gewerkt wordt. Geen grote groepen waarbij de aandacht verdeeld moet worden. En de momentjes van verschonen gezien worden als individuele aandacht. Zeker als er kinderen zijn met verschillende leeftijden kan je tijdens slaapjes of als er gespeeld wordt persoonlijke aandacht bieden die afgestemd wordt op de ontwikkeling van het kind. 
Gastouderopvang is ook veel flexibeler; met de gastouder spreek je in principe contracttijden af, maar een keertje een uur eerder of later ophalen is vaak geen probleem. In de file zitten kan iedereen overkomen. Omdat je alleen betaald voor de uren die je afneemt, en niet voor vaste dagdelen of doorbetaald bij vakanties is gastouderopvang over het algemeen vaak ook een voordelige optie. Waarvoor gewoon kinderopvangtoeslag is aan te vragen. 
Nieuwsgierig naar hoe het er aan toe gaat bij een gastouder thuis? Op zaterdag 30 mei, tussen 10.00 en 14.00 zetten meerdere gastouders die aangesloten zijn bij ViaViela de deuren open van hun opvangvoorziening. Een laagdrempelige manier om kennis te maken en vragen te stellen. Op www.oppas.nl zijn binnenkort alle deelnemende gastouders te vinden. Natuurlijk zijn jullie ook bij mij thuis van harte welkom ;-) Er zijn nog kindplaatsen vrij. 

Auteur: Linda in samenwerking met ViaViela Delft
Foto's: Arja
Verschijningsdatum: 26 april 2015