Disclaimer

Onderstaande tekst is van toepassing op deze website www.mamacafedelft.nl.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan het Mama Café Delft niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Mama Café Delft kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortkomt uit het gebruik en/of de onbereikbaarheid van de website.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, blogs en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het Mama Café Delft. Het Mama Café Delft kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Onderstaande tekst is van toepassing op de activiteiten van het Mama Café Delft.
Het Mama Café en het bijbehorend organisatie-team is op geen enkele wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor ongelukken of beschadigingen die ontstaan tijdens activiteiten die het Mama Café Delft organiseert. Tijdens activiteiten van het Mama Café Delft ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Het Mama Café Delft kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of beschadigingen.

Onderstaande tekst is van toepassing op de nieuwsbrief, Twitter en Facebook account van het Mama Café Delft.
Nieuwsbrief: Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens (naam & mailadres) aan te passen of om u af te melden voor de nieuwsbrief. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te aan u te kunnen versturen. 

Foto's: Tijdens activiteiten georganiseerd tijdens het Mama Café Delft worden regelmatig foto's gemaakt om te kunnen delen via de nieuwsbrief en/of de social media accounts van het Mama Café Delft. Voor het gebruik van foto's waar kinderen en/of ouders op staan vragen we altijd toestemming aan de betreffende personen. Mocht u toch een foto tegenkomen waar u en/of uw kind op staat waar onverhoopt geen toestemming voor is gevraagd deze te maken en/of online te plaatsen of als u deze toestemming wil intrekken dan kunt u contact met ons opnemen om deze te verwijderen.